Červen 2006

Egypt II.

30. června 2006 v 23:57 | kitiki |  Egypt
Luxor-docela v pohodě, protože jsme vstávali "až" v půl páty, ale to je detail. Nejdříve jsme se vypravili do Karnackého chrámu. Obrovská "síň" s destítkami sloupů mi učarovala. Stejně tak alej se Sfingami. Pravda, menšími než ty v Gíze, ale přesto moc hezkými. Rytby tisíce let staré, znázorňující ještě starší příběhy. Tak to je Karnak.

Hieroglyfy 5.

25. června 2006 v 19:59 | kitiki |  Egypt
Rod podstatných jmen
Klasická egyptština rozlišuje dva rody: mužský a ženský. Mužský rod nemá žádné specifické koncovky, které by jej určovaly; je složený čistě jen z hlásek tvořících slovní kořen. Na druhou stranu ženský rod vždy končí písmenem T ( ). V transkripci (přepisu) je důležité vždy psát před T tečku k označení, že tato koncovka T nepatří ke kořenu slova. Tato koncovka T se vždy píše před determinační znak nebo ideogram.

Ve správnou chvíli...

20. června 2006 v 20:06 | kitiki |  Jen tak pro zajímavost
Nevím, kolik z vás si toho všimlo, ale právě ve chvíli, kdy byl zveřejněn tenhle článek bylo jakési tajemné datum a čas. Bylo 20. června 2006, osm hodin večer, šest minut. Zapsáno čísly: 20.06. 2006, 20:06. Husťárna co? Tak si tuhle správnou a tajemnou chvíli pořádně užijte!!!

Hieroglyfy 4.

13. června 2006 v 13:02 | kitiki |  Egypt
Staří Egypťané používali také trojpísmenné znaky, které představovaly kombinaci tří hlásek. Většina z těchto znaků má svůj vlastní význam, ale často se používají jako zvukové znaky.
Existuje celá škála trojpísmenných znaků. Tabulka dole je přehled těch nejčastěji používaných.

Hieroglyfy 3.

13. června 2006 v 13:01 | kitiki |  Egypt
Dvoupísmenný znak je v podstatě jeden hieroglyf reprezentující kombinaci dvou hlásek.
Existuje okolo stovky dvoupísmenných znaků, ale ne všechny se naštěstí běžně objevují v textech, a tak je plně vystačující znát asi jen 30 z nich. Následující tabulka shrnuje ty nejčastěji se vyskytující dvoupísmenné znaky. Bylo by velice užitečné si je zapamatovat.

Hieroglyfy 2.

10. června 2006 v 19:41 | kitiki |  Egypt
Následující tabulka ukazuje 24 jednopísmenných znaků spolu s jejich významem, transkripcí a výslovností. Všimněte si, že byl některým z těchto znaků přidělen samohláskový význam. Je to pouze úmluva, kterou se řídí egyptologové, k usnadnění výslovnosti transkribovaných slov. Staří Egypťané zaznamenávali jen souhláskovou kostru slov, a tak nám skryli jejich skutečnou výslovnost.

Hieroglyfy

6. června 2006 v 20:05 | kitiki |  Egypt
Hieroglyfické písmo je obrázkového charakteru a je nejstarší psanou podobou starověké egyptštiny. Je to písmo, se kterým je ztotožňována egyptská kultura, ale navzdory svému obrázkovému charakteru není písmem primitivním . Utváří plně rozvinutý písemný systém, pomocí něhož lze předat i složité sémantické informace. Jako takové není toto písmo o nic méně rozvinuté než naše abeceda.
Nejranější doložený výskyt hieroglyfických nápisů pochází z předynastického období, většinou ve formě krátkých písemných popisků na kamenných předmětech a keramice. Nejnovější známý výskyt tohoto písma se naopak nachází v chrámu Philae a pochází z roku 394 n. l.